نماینده رسمی پیمتاش در ایران
  • صفحه نخست
  • آیا لوله اتصالات PVCU فشار قوی جهت انتقال آب شرب مناسب می باشد؟

آیا لوله اتصالات PVCU فشار قوی جهت انتقال آب شرب مناسب می باشد؟

گواهی نامه های تائید استفاده از لوله اتصالات PVCU فشار قوی