نماینده رسمی پیمتاش در ایران

اتصالات UPVC

اتصالات UPVC فشارقوی

که این اتصالات یو پی وی سی UPVC به سه دسته چسبی،یکسر دنده و دوسردنده تقسیم میشوند و سایز اتصالات یو پی وی سی UPVC از ۱۶ تا ۳۱۵ میلیمتر است.

تنوع اتصالات یو پی وی سی UPVC بر اساس نوع کاربرد

شامل زانو،سراه،سراه تبدیل، بوشن، تبدیل،مغزی،مغزی تبدیلی،چهارراهی،مهره ماسوره، رینگ و فلنچ،چپقی،درپوش، روپیچ توپیچ. فلنچ آب بند،رابط بشکه،سرشلنگی