نماینده رسمی پیمتاش در ایران

اتصالات UPVC

اتصالات پیمتاش UPVC فشار قوی

که این اتصالات یو پی وی سی UPVC به سه دسته چسبی،یکسر دنده و دوسردنده تقسیم میشوند و سایز اتصالات یو پی وی سی UPVC از ۱۶ تا ۳۱۵ میلیمتر است.

تنوع اتصالات پیمتاش یو پی وی سی UPVC بر اساس نوع کاربرد

 • شامل زانو
 • سراه
 • سراه تبدیل
 • بوشن
 • تبدیل
 • مغزی
 • مغزی تبدیلی
 • چهارراهی
 • مهره ماسوره
 • رینگ و فلنچ
 • چپقی
 • درپوش
 • روپیچ توپیچ
 • فلنچ آب بند
 • رابط بشکه
 • سرشلنگی