نماینده رسمی پیمتاش در ایران

افت فشار در مسیر لوله کشى

افت فشار در مسیر لوله کشى

نحوه محاسبه افت فشار در شبکه لوله کشی

معمولا براى محاسبه افت فشار در شبکه لوله کشى تاسیسات، از افت حدودى برابر با ۱ الى ۴ متر در ۱۰۰ متر استفاده مى کنند . به این صورت که متراژ بزرگترین طول مسیر لوله کشى را در ۱ الى ۴ درصد ضرب کرده و ارتفاع افت سیستم لوله کشى را محاسبه مى کنند.

باید دانست شیرآلات، اتصالات و ادوات به کار برده شده در مسیر لوله کشى نیز بار اضافه را براى افت فشار در سیستم لوله کشى بر مسیر اعمال مى کنند که براى محاسبه ى آن ها به زمان زیادى نیاز است. اما در مجموع توسط یک روش تجربى مى توان با ضرب متراژ بدست آمده براى لوله در ضریب ۱٫۵ ، افت فشار لوله کشى را برآورد کرد. این ضریب براى در نظر گرفتن افت در اتصالات و شیرآلات مى باشد. براى مثال اگر مسیر لوله کشى در بزرگترین طول انشعاب و برگشت آن، ۱۰۰ متر باشد، با ضرب ۱۰۰ در ۱٫۵ متراژ تصحیحى را بدست مى آوریم که برابر با ۱۵۰ متر است. حال ۱۵۰ متر، متراژ تصحیحى را در ۱ الى ۴ درصد مد نظر ضرب مى کنیم که با در نظر گرفتن ۳ درصد این عدد برابر با ۴٫۵ متر مى باشد. ملاحظه مى شود که افت فشار در مسیر لوله کشى کمتر از افت فشار در فیلترها مى باشد. البته این اعداد مربوط به لوله کشی از جنس فلزی می باشد. بابت لوله کشی PVC-U که بهترین پیشنهاد برای سیکل استخر می باشد افت فشار عددی زیر یک به ازای هر ۱۰۰ متر می باشد و در محاسبات ۰٫۸ به ازای هر صد متر را در نظر میگیریم.

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید