نماینده رسمی پیمتاش در ایران

تبدیل چسبی UPVC

تبدیل upvc جهت متصل کردن دو لوله با قطرهای مختلف و در راستای هم مورد استفاده قرار می گیرد . این اتصال به صورت چسبی می باشد .

به گونه ای که با قراردادن تبدیل چسبی UPVC داخل اتصالاتی مانند بوشن ، سه راهی و زانو ، لوله های غیر هم سایز را به یکدیگر متصل می کنند.

تبدیل UPVC

تبدیل UPVC

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید