نماینده رسمی پیمتاش در ایران

تبدیل چسبی UPVC

تبدیل چسبی، یکی از انواع اتصالاتی است که در سیستم‌های لوله‌کشی فشار قوی کاربرد دارد. تبدیل چسبی UPVC پیمتاش در قسمت‌هایی از خط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم دو لوله‌ی غیر هم سایز اما هم راستا را به یکدیگر اتصال دهیم. برای این منظور، تبدیل را در داخل اتصالاتی از جمله سه‌راهی، زانویی یا بوشن قرار می‌دهیم و دو لوله با قطر متفاوت را به یکدیگر متصل می‌کنیم. به عنوان مثال، اتصال یک لوله‌ی سایز ۵۰ میلی‌متر به یک لوله‌ی سایز‌ ۳۲ میلی‌متر، با قرار دادن یک تبدیل چسبی ۳۲ × ۵۰ در داخل یک اتصال ۵۰ امکان‌پذیر است. علاوه بر این، امکان قرار دادن تبدیل چسبی UPVC در داخل یک تبدیل چسبی بزرگتر هم وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای تبدیل چسبی پیمتاش ترکیه، برای ساخت کلکتور در تصفیه خانه‌ی استخرها و جکوزی‌ها است. این اتصال همچنین در قسمت‌هایی از خط لوله که شامل سه‌راهی باشند نیز کاربرد دارد. توضیح اینکه ممکن است لوله‌هایی که توسط سه‌راهی در یک خط لوله جمع می‌شوند یا از یک خط لوله، انشعاب گرفته می‌شوند، قطر یکسانی نداشته باشند. از این رو، به منظور اتصال لوله‌ی کوچکتر به سه‌راهی، از تبدیل چسبی UPVC پیمتاش استفاده می‌شود.

تبدیل چسبی پیمتاش (UPVC Solvent Cement Reducer) از سایز ۲۰ × ۲۵ تا سایز ۳۱۵ × ۴۰۰ موجود است.

تبدیل UPVC

تبدیل UPVC

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید