نماینده رسمی پیمتاش در ایران

درپوش رزوه ای UPVC ( کپ دنده )

درپوش UPVC اتصالی است که جهت مسدود کردن انشعابات لوله کشی به کار می رود .

این اتصال به صورت دنده ای می باشد .

در پوش UPVC اتصالی است که جهت مسدود کردن انشعابات لوله کشی استفاده میشود.

درپوش ها به صورت پیچ از رو دنده می شوند و محل آچارگیری آن عموماً چهار گوش است

درپوش UPVC

درپوش UPVC

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید