نماینده رسمی پیمتاش در ایران

دیافراگم ولو Diaphragm valve

دیافراگم ولو با حرکت خطی ست که به منظور قطع و وصل و تنظیم جریان قابل استفادهمی باشد.

شیر دیافراگمی یا دیافراگم ولو شیری است که از آن برای بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال استفاده می‌شود. علت نام‌گذاری این شیر به خاطر وجود یک دیسک قابل انعطاف در درون آن می باشد.

دیافراگم ولوها در دو نوع کلی تولید می‌شوند. نوع weir، نوع full bore یا  straight-way که در شکل فوق نشان داده شده‌اند. نوع weir  بیشتر در فرایندهای صنعتی و پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود در حالیکه نوع دوم یعنی straight در کاربردهای slurry  که احتمال بلوکه شدن جریان وجود دارد، استفاده می‌شوند.

این ولوها می‌توانند دستی و یا اتوماتیک باشند. در نوع اتوماتیک انواع اکچویترها بروی ولو قابل نصب می‌باشند.

دیافراگم ولو

diaphragm valve

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید