نماینده رسمی پیمتاش در ایران

ریلیف ولو relief valve

ریلیف ولو شیر صنعتی که جهت تنظیم کاهش و ثابت نکه داشتن فشار فردی شیر در خطوط انتقال مورد استفاده قرار میگیرد.

رلیف ولو جهت تخلیه فشار تجهیزات و خطوط لوله استفاده میشود. زمانی که فشار مخازن تحت فشار و یا خطوط لوله بالاتر از فشار کاری می رود احتیاج است که سریعا سیال موجود از مسیر فرایند تخلیه شود و فشار درون تجهیزات و خطوط سریعا پایین بیاید. برای چنین شرایطی از رلیف ولو استفاده میشود. ریلیف ولو به دو نوع فنری و پایلوت دار تقسیم میشود و بسته به شرایط فرایند شیر مورد نظر انتخاب میشود.

انواع ریلیف ولو:

۱ – رلیف ولو وزنه‌ای: این نوع شیرها با نیروی وزنه‌های روی دریچه، فشار درون مخزن را در حد ایمن مهار می‌کنند. این نوع رلیف ولوها قدیمی‌ترین نوع ریلیف ولو است و از آن روی بویلر بخار کشتی بخار و لوکوموتیوهای بخار استفاده می‌شده است.

۲- رلیف ولو حرارتی: این نوع رلیف ولو براساس حرارت و فشار عمل کرده و در روی آبگرمکن‌ها نصب می شود.

ریلیف ولو

RELIEF VALVE

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید