نماینده رسمی پیمتاش در ایران

سراه ناف دنده UPVC

سراه ناف دنده upvc  جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

سه راهی ها شامل سه راهی قائم – سه راهی ۴۵ درجه –  سراه ناف دنده– سه راهی تبدیل ساده وسراه تبدیل ناف دنده هستند .

سراه 90 درجه UPVC

سراه ۹۰ درجه UPVC

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید