نماینده رسمی پیمتاش در ایران

سراه ۹۰ درجه UPVC

سراه ۹۰ درجه یو پی وی سی جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

سه راهی ها شامل سه راهی قائم – سه راهی ۴۵ درجه –  سراه ناف دنده– سه راهی تبدیل ساده وسراه تبدیل ناف دنده هستند .

در تصفیه خانه ها در کلکتورهای مکش و دهش پمپ هاسراه ۹۰ درجه upvc  استفاده می گردد.

سراه 90 درجه UPVC

سراه ۹۰ درجه UPVC

 

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید