نماینده رسمی پیمتاش در ایران

سولنوید ولو UPVC

شیر سولونید ولو نوعی شیرالکترومکانیکی است که برای قطع و وصل مسیر استفاده میشود.

سولونوید ولو انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی جهت باز و بسته کردن شیر تبدیل میکند.

کنترل جریان به صورت الکتریکی در خطوط سایز پایین با شیر سولونوید صورت میگیرد.

 

شیر برقی

سولنوید ولو

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید