نماینده رسمی پیمتاش در ایران

شیرهای دستی سه راهه

شیرهای دستی سه راهه

طرح شیرهای سه راهه به گونه ای است که جریان آب را از یک جهت می گیرند و در دو جهت دیگر توزیع می کنند .
برای متال یک شیر سه راهی y شکل را تصور کنید که آب از ساقه پاینی آن وارد و از دو شاخه بالایی آن خارج می شود.

طرز کار شیرهای دستی سه راهه :

طرز کار تمام شیرهای سه راهه اعم از پلاستیکی نوریل ( نوع پلاستیک PVC یا برنج یکسان است. از این نوع شیر زمانی استفاده می شود که استخر و جکوزی هوایی از یک پمپ ، فیلتر و گرم کن تغزیه شوند .
خط مکش استخر وارد یک مدخل و خط مکش جکوزی وارد مدخل دیگر بدنه شیر می شوند. جهت گردان بین آن دو مشخص می کند کدامیک از آنها به مدخل خروجی متصل شود . وقتی آب از تجهیزات خارج شود وارد یک شیر سه راهه دیگر می شود ، این بار آب وارد یک مدخل شده و توسط جهت گردان به سوی برگشت استخر یا جکوزی هدایت می شود.
اگر جهت گردان در یک وضعیت بینابین قرار گیرد آب استخر و جکوزی با یکدیگر مخلوط می شود که بعضا منجر به یک سری مشکلات شده و بایستی برطرف شوند.

ساختمان داخلی شیر سه راهه :

جهت گردان به یک واشر آب بندی مجهز است تا آب به یک سمت مورد نظر جریان نباید . به چنین شیری با یک جهت گردان واشردار، شیر با آب ندی مثبت گویند . اگر نفوذ جریان آب به سمت مورد نظر باعث بروز مشکلی نشود، از چنین واشری صرف نظر می شود . این وضعیت باعث می شود بیشتر جریان آب به یک سمت و بخش کوچکی از آن به سمت دیگر جاری شود . به چنین شیر بدون واشر شیر با آب بندی منفی گویند.
جهت گردان توسط یک سرپوش و یک پیچ در جای خود قرار می گیرند و یک ارینگ باعث آب بندی آن می شود.
توجه داشته باشید که علاوه بر ۴ سواراخ پیچ نگهدارنده سرپوش، سوراخ پنجم سرپوش با ساقه شیر همراستا می باشد . دلیلش آن است که پیچ ها با پیچ توقف جهت گردان برخورد نکنند .
یک پیچ کوچک در قسمت فوقانی جهت گردان به پیچ توقف جهت گردان برخورد می کند تا یک چرخش ۱۸۰ درجه ای برای جهت گردان فراهم شود .
این وضعیت باعث میشود پس از قرار گرفتن کامل جهت گردان در یک سمت دلخواه، جهت گردان متوقف شود.
در شیرهای موتوری به چنین پیچی نیاز نیست زیرا موتور فقط در یک جهت و به میزان نیم دور می چرخد .
یک پیچ ماشینی کوچک باعث اتصال دسته به شفت شیر می شود سوراخ مرکزی سرپوش اجازه می دهد که شفت جهت گردان به دسته متصل شود تا بتوان از شیر به طور دستی استفاده کرد .
برای آب بندی سوراخ شفت از دو واشر اورینگ بر روی شفت در داخل شیار در زیر سرپوش استفاده کرد.

راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی نوشته : تری تامینین ترجمه : مهندس بیژن شادپی

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید