نماینده رسمی پیمتاش در ایران

شیر الکتریکی UPVC

شیر الکتریکی پیمتاش فرآیند تنظیم و یا قطع و وصل جریان در این نوع شیرها به صورت اتوماتیک و بدون دخالت اپراتور انجام میگیرد.

شیر الکتریکی در دو مدل پنوماتیک و الکتریکی موجود میباشد.

برای کنترل جریان به صورت الکتریکی در خطوط سایز بالا استفاده میشود که علاوه بر شیر توپی پیمتاش به شیر پروانه پیمتاش هم وصل می شود.

ELECTRICALLY AND PNEUMATICALLY ACTUATED

ELECTRICALLY AND PNEUMATICALLY ACTUATED

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید