نماینده رسمی پیمتاش در ایران

شیر توپی بین فلنچی U-PVC

شیر توپی بین فلنچی در قسمت هایی از خطوط لوله بکار میروند که دارای اتصال فلنچ هستند مورد استفاده قرار میگیرند.

شیر توپی بین فلنچی مانند شیر توپی مهره دار یک نوع شیر ربع گرد است که با استفاده از چرخش یک گوی کروی مسیر جریان را باز و یا بسته میکنند.

شیر توپی بین فلنچی معمولا برای قطع و وصل جریان به کار می روند و عموما از آنها برای تنظیم جریان استفاده نمی شود .

 

شیر توپی بین فلنچی U-PVC

U-PVC Adhesive Bellmouth Ball Water Valve Both sides Flange Connection

 

 

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید