نماینده رسمی پیمتاش در ایران

شیر خودکار دریچه ای U-PVC

شیر خودکار دریچه ای پیمتاش مانند شیر توپی عمل میکند اما به جای توپ دارای یک صفحه است که به بدنه لولا شده است.

شیر خودکار دریچه ای معمولا در سایزهای ۳ اینچ مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت استفاده و جلوگیری از برگشت آب برای مصارف صنعتی و آبیاری استفاده میشود.

این شیر نسبت به سایر شیر خودکار های دیگر از افت فشار کمتری برخوردار است و می تواند با کمترین فشار نیز باز شود.

در هر شرایطی می توان از شیر خودکار دریچه ای استفاده کرد حتی به صورت عمودی.

شیر خودکار دریچه ای U-PVC

U-PVC T Check Valve

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید