نماینده رسمی پیمتاش در ایران

شیر سراهی UPVC

 کاربرد شیر سه راهه (three way valve) در کنترل کردن درجه حرارت سیال خروجی از شیر سه راهه مخلوط کننده است .  شیر سراهی upvc همواره دو راه را به هم مرتبط می کند .

این شیر می تواند در یک مسیر اصلی نسب شود و طرف سوم آن به یک انشعاب وصل گردد و توسط آن می توان میزان عبور آب به انشعاب را تنظیم کرد .

شیرهای سه راهه در سیستم های کنترل تهویه مطبوع و سیستم های کنترل صنعتی به منظور کنترل دبی (میزان گذر) سیال که می تواند آب ، بخار ، روغن داغ و … ،که در نهایت موجب کنترل دما ، رطوبت ، فشار و … در کل و یا بخشی از سیستم ها می شود ، به کار گرفته می شوند.

شیر سه راهه برای هدایت و اختلاط ۲ سیال با قابلیت تنظیم دبی به کار میرود.

شیر سراهی پیمتاش

3way ball valve

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید