نماینده رسمی پیمتاش در ایران

عملکرد شیمیایی در PVCU

عملکرد شیمیایی در PVCU

PVCU در برابر بسیاری از الکله ا، روغن ها و مواد نفتی غیرآتوماتیک مقاوم است. این ماده همچنین در برابر اکثر خورنده ها نظیر اسیدهای غیرآلی، بازها و نمک ها نیز مقاوم می باشد . برای کارهای معمول آبرسانی، لوله و اتصالات  pvcu کاملا در برابر مواد شیمیایی موجود در خاک و آب هم مقاوم هستند . مسئله مقاومت شیمیایی تنها هنگامی مطرح می شود که محیط های غیرعادی وجود داشته باشند و یا از لوله برای انتقال مواد شیمیایی استفاده شود که آنگاه مقاومت شیمیایی PVCU را در برابر اکثر مواد شیمیایی نشان میدهد.

به طور کلی معایب لوله های فلزی شامل :

  • ✔️ خوردگی از سطح داخل و خارج
  • ✔️ رسوب پذیری
  • ✔️ وزن زیاد
  • ✔️ زبر بودن سطح داخلی
  • ✔️ پایین بودن سرعت اجرا
  • ✔️ غیراقتصادی بودن در دراز مدت
  • ✔️ بهداشتی نبودن

از طرفی نصب لوله های چدنی بسیار کند است. این لوله ها به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدن آنها میسر نیست و همچنین داشتن وزن زیاد قطعات و زیادی اتصالات و در نتیجه زیادی پیوند از معایب لوله های چدنی است.

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید