نماینده رسمی پیمتاش در ایران

عوامل موثر در طول عمر خطوط UPVC

عوامل موثر در طول عمر خطوط UPVC
  • جهت اعمال فشار و عمر مفید مورد نیاز در پروژه ضخامت لوله های UPVC باید طبق ضخامت ذکر شده در استاندارد مربوطه تولید شود و نباید بیش از ۹ درصد کالیت در این تولید اضافه شود در غیر اینصورت خطوط لوله آزمون فشار را رد خواهند کرد ولی کیفیت به طور چشمگیری کاهش می یابد.
  • شاید یکی از عوامل موثر کیفیت خط لوله کیفیت نقاط اتصال باشد. چرا که ۷۰ درصد از عوامل رد شدن خطوط لوله کشی در تست از نقاط اتصال می باشد. جهت اجتناب از این مورد اختلاف قطر بین قسمت های اتصال نباید از ۰٫۴mm بیشتر باشد. اگر فاصله بین دو جز اتصال زیاد باشد ، چسب یا اورینگ نمی تواند فاصله این اتصال را پر کند و این اتصال بلافاصله و یا در آینده نشتی خواهد داد
  • هر نوع لوله داراب مزایا و معایبی برای الزامات خاص پروژه است. جهت داشتن بهترین و بیشترین عملکرد خط لوله تعیین آن باید با توجه به عوامل بسیاری مانند اهمیت منطقه خط لوله – بار ترافیکی – شرایط آب و هوایی – فشار مورد نیاز و غیره صورت پذیرد. صرف نظر از کیفیت لوله اگر مناسب استفاده از پروژه نباشد نتیجه مناسبی نخواهید گرفت.

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید