نماینده رسمی پیمتاش در ایران

مهره ماسوره upvc

مهره ماسوره اتصالی است جهت اتصال دو قسمت از سیستم لوله کشی که از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده است، که به صورت چسبی ، یکسر رزوه، دو سر رزوه، یکسرمغزی و یکسر فلز می باشد.

این دو قطعه هرکدان به طور جداگاته روی لوله یا اتصالات دیگر بسته شده و سپس با جفت کردن نر و ماده و بستن مهره واسط ارتباط بین اجزای اتصال دهنده برقرار می شود .

 

 

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید