نماینده رسمی پیمتاش در ایران

پرایمر HYDRO&SEAL

ویژگی های پرایمر هیدرواندسیل :

پرایمر در برگیرنده ی حلالی قوی تر با خوردگی بالاتر است که باعث  نرمی سطح لوله  شده و قدرت نفود چسب را بیشتر میکند .

به همین علت استفاده از آن اتصالی مطمئن بدون هرگونه نشتی را تضمین خواهد کرد. پرایمر نه تنها سطح لوله upvc را تمیز میکند بلکه به آرامی سطح لوله را ذوب کرده و مقداری چسبندگی بین لوله و اتصال ایجاد خواهد کرد.
به عنوان یک اصل مهم در چسباندن لوله و اتصالات Upvc بهتر است ابتدا سطح لوله و اتصال را با کلینر تمیز کرده و  سپس با استفاده از پرایمر، جوشی مطمئن بدون نشتی با آب بندی صد در صدی خواهیم داشت. چسب باید زمانی زده شود که سطح لوله و اتصال پس از آغشته کردن با پرایمر هنوز مرطوب است. قابل توجه است که رنگ پرایمر بنفش می باشد

پرایمر هیدرواندسیل

پرایمر

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید