نماینده رسمی پیمتاش در ایران

کپ چسبی UPVC

کپ چسبی یو پی و سی  که جهت مسدود کردن انشعابات لوله کشی بکار می رود .

کپ چسبی UPVC به صورت چسبی می باشد

کپ چسبی UPVC

کپ چسبی UPVC

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید